Regels

Nederlands

Soleus is een vereniging, gedreven door haar leden, voor haar leden. Naast de privileges zijn er een paar regels die op elk lid van toepassing zijn.

Aangezien onze server bij de vereniging ColoClue zijn ondergebracht, gelden hun regels ook voor de leden van Soleus.

Wat expliciet NIET is toegestaan:

Gebruik je verzonde verstand, en hou rekening met het feit dat anderen van dezelfde hosting server en infrastructuur gebruik maken als jijzelf. Hierom willen we je graat attenderen op het volgende:

Als we misbruik vermoeden, zal het CoreTeam je VPS direct uitzetten. Dit gebeurt niet vaak, maar in sommige gevallen is het noodzakelijk. Na het uitzetten van de VPS, zal het CoreTeam altijd contact opnemen via email om te bediscussiƫren wat er moet worden gedaan om de configuratie aan te passen.

Naast het bovenstaande is de enige limiet je eigen creativiteit. Mocht je ergens over twijfelen, of een vraag hebben, mail dan het CoreTeam, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor onze infrastructuur.

Rules (English)

Soleus is a community, driven by its members. Besides the privileges there are also some rules that apply to every member.

Our servers are hosted by ColoClue, which is also a community. The rules that apply to them, also apply to the members of Soleus.

What is explicitly NOT allowed:

Use some common sense, and take into account that others also use the same hosting server and infrastructure as you do. For this, we would like to attend the following:

When we suspect abuse, the CoreTeam will shut down your VPS immediately. This doesn't happen a lot, but in some cases this is necessary. After shutting down your VPS, the CoreTeam will always contact you by e-mail to discuss what you need to change in your configuration.

Besides the above, your only limitation is your own creativity. If you are in doubt or have a question, send an email to the CoreTeam, since they are the ones in charge of our infrastructure.