Lid worden

language See below for an English version of this page.

Als je lid wil worden van onze vereniging, lees dan even onze Veelgestelde Vragen (FAQ) en bekijk de regels. Als je je erin kunt vinden, kopieer dan het lidmaatschapsformulier, vul de vragen in en mail het naar info at soleus.nu.

Neem je tijd om te kijken naar de kostenopbouw en hoe een VPS aan te vragen. Als je daarna nog vragen hebt, neem gerust contact op met info at soleus.nu of kom bij ons in het IRC kanaal: #soleus op het OFTC-netwerk (irc.oftc.net). Doorgaans zijn daar genoeg mensen die je antwoord kunnen geven (geef ze eventueel even de tijd, iedereen is bezig en IRC is soms wat asynchroon).

We sturen je je lidmaatschapdetails zodra we jouw lidmaatschapsformulier hebben ontvangen en verwerkt. Vanaf dat moment ben je een lid van Soleus en heb je toegang tot de ledenwiki, de mailinglijsten, de sociale evenementen en heb je een stem bij de verenigings-meetings. Je kunt ook onze vereniging helpen in één of meerdere teams. Toegang tot IRC is altijd mogelijk en sowieso aan te raden.

Lidmaatschapscontributie

De volgende maand start je contributie, onafhankelijk van hoeveel dagen er in de huidige maand resteren. Dit schept onder andere de mogelijkheid de vereniging alvast een beetje te leren kennen. Contributie is € 1.00 per maand.

Email

Zodra je lid bent geworden, krijg je een email-alias in de vorm van gebruikersnaam at soleus.nu, welke we zullen doorsturen naar het emailadres dat is aangegeven in het lidmaatschapsformulier. We zullen dit adres ook gebruiken om je in te schrijven op de hoofd-mailinglijst om je op de hoogte te houden van technisch- en verenigingsnieuws. Daarnaast zullen we je abonneren op members at soleus.nu, maar dit kan ten allen tijde worden opgezegd, in tegenstelling tot de hoofdlijst.

VPS

De VPS en het lidmaatschap zijn twee losse dingen, hoewel het niet mogelijk is een VPS te hebben zonder lid te zijn van de vereniging. Je kunt zoveel VPS'en hebben als je wilt, zie het VPS aanvraagformulier; je kunt bij aanmelden voor lidmaatschap meteen een VPS formulier meesturen. De verschuldigde vergoeding voor een VPS start de volgende maand. Zie hieronder voor de kosten.

Storage

Ieder lid krijgt gratis (slow) storage ruimte om te gebruiken voor bijvoorbeeld backups van je VPS data. De grootte hiervan is 2 keer je VPS schijfruimte, of 50GiB als je geen VPS hebt. Daarnaast kan ieder lid extra storage ruimte afnemen voor een vergoeding per maand. De verschuldigde vergoeding start de volgende maand. Zie hieronder voor de kosten.

Kostenopbouw

De lidmaatschapskosten zijn opgebouwd uit twee delen:

Maandelijkse contributie: € 1,00

ServiceBeschrijvingMaandelijkse kosten
VPS2048MiB, 50GiB€4,00
VPS++4096MiB, 100GiB€8,00
Extra geheugen (per unit)2048MiB€2,00
Extra VPS schijfruimte (per unit)50GiB€2,00
Extra storage ruimte (per unit)512 GiB€3,00

Een standaard VPS kost dus inclusief lidmaatschap € 5,00 per maand.

Het is uiteraard ook mogelijk om lid te worden zonder gebruik te maken van een VPS. In dat geval betaal je enkel de maandelijkse contributie van €1,00 per maand. Als lid van de vereniging krijg je een @soleus.nu mailalias, 50GiB storage, kun je gebruikmaken van de mailinglijsten, krijg je toegang tot de ledenwiki en sociale activiteiten en krijg je een stem tijdens ledenvergaderingen. Ook kun je op verschillende manieren en/of binnen verschillende teams de vereniging verder vooruit helpen.

Sommige services zijn inbegrepen bij het gebruik van je VPS, zoals de NTP-server en de DNS recursor. Ook krijg je natuurlijk toegang tot het interne leden-netwerk. We hopen de services in de toekomst steeds verder te kunnen uitbreiden. Mocht je hier ideeën over hebben of hierbij willen helpen, horen we dat uiteraard graag!

De contributie wordt maandelijks op de 1e van de maand gefactureerd, deze factuur heeft een betalingstermijn van 7 dagen. Je lidnummer en de hostname van mogelijke VPS(en) zijn je betalingskenmerk. De vergoedingen zijn over te maken naar bankrekening NL42ABNA0408615311 (ABN AMRO Bank), ten name van Hostingcommunity / Hostingvereniging Soleus, te Beverwijk. Onze IBAN/SEPA is NL42ABNA0408615311; met BIC-code: ABNANL2A. Het is vooralsnog niet mogelijk om gebruik te maken van incasso's, maar automatisch herhalende overboekingen zijn welkom.

Soleus is door de Belastingdienst verplicht om BTW te berekenen over contributies en VPS-kosten. Bovengenoemde prijzen zijn derhalve inclusief 21% BTW.

English

If you want to become a member of our community, please read our Frequently Asked Questions (FAQ) and have a look at the rules. If you think you’ll fit in, just copy the membership form to your e-mail client, fill in the answers and mail it to info at soleus.nu.

Take your time looking at our membership fees and how to apply for a Virtual Private Server of your own and if you still have questions afterwards, just contact info at soleus.nu or join us on IRC: #soleus on the OFTC network (irc.oftc.net). Most of the time people will be there to answer any questions you might have (give them some time, they might be doing other stuff too). We will send your membership details as soon as we have received and processed your membership form. From that moment on you’re a member of Soleus and will have access to the members-wiki, the mailing lists, the social events and a vote in the community meetings. You can also help out the community in one or several teams. Access to IRC is always possible and even encouraged.

Membership-fee

Your membership-fee obligation will start on the first of the next month, regardless of how many days precede. This gives one the opportunity to get to know the community. The fee is € 1.00 a month.

Email

After becoming a member you will get an email alias in the form of username at soleus.nu, which we will forward to the email address given on the membership form. We will use this email address to subscribe you to our main mailing list to keep you updated on technical and community news. We will subscribe you to members at soleus.nu as well, but this membership can be removed later on. It's not possible to unsubscribe from the main mailing list though.

VPS

The VPS and membership are two separate things, although it is not possible to have a VPS without being a member of the community. Once a member, you can have as many VPS's as you like. See the VPS order form; you can also add this to your email when requesting membership. Your VPS-fee obligation will start on the first of the next month, regardless of how many days precede. This gives you the opportunity to setup your server to your needs without paying for it immediately. See above in Dutch for the costs.

Storage

Every member gets allocated (slow) storage space to be used for example for backups of VPS data. This storage space is twice your VPS disk size, or 50GiB if you do not have a VPS. Additionally, every member can request additional storage space for a monthly fee. Fees are due starting on the first of the next month, regardless of how many days precede. See above in Dutch for the costs.

Thanks for your interest in the Soleus Community!